Babysalmesang

I Mariendal kirke har vi i en række år haft babymusik som en fast aktivitetet både forår og efteår.

I efteråret 2019 har vi to hold med 10 deltagere på hvert hold i perioden torsdag den 8. august til  torsdag den 10. oktober. Det ene hold, kl. 10.00-10.45, er tilrettelagt for børn på 3-6 måneder ved opstarten, medens det andet hold, kl. 11.15-12.00, er for børn på 6-9 måneder ved opstarten.

Indholdet er tilpasset til de to hold og består af blandet sang, musik og bevægelse til musik, og lederen af holdene er uddannet musikpædagog.

Musikalsk Legestue

Desuden har vi nu oprettet en Musikalsk Legestue for børn der er 1-3 år gamle.

Her i foråret 2019 har vi to hold med 10 deltagere pr. hold. Begge hold begynder lørdag den 6. april og fortsætter 9 lørdage: det første hold kl. 9.30 til 10.15 er for de 1 - ca. 2 årige og det andet hold kl. 10.30 til 11.15 for de ca. 2 - 3 årige.

Det er Anne-Mette Riis som står for legestuen, og tilmelding kan ske på hendes mail (smil@riis.mail.dk) (husk at notere barnets navn og fødselsdag, forældres navn og telefonnummer)

Det koster 250 kr. at deltage alle 9 gange, og beløbet kan overføres til kirkens konto i
Nordea: regnr. 2191 og kontonr. 8354 412 242