Babysalmesang

I Mariendal kirke har vi i en række år haft babymusik som en fast aktivitetet både forår og efteår.

I begyndelsen af 2020 har vi to hold med 10 deltagere på hvert hold i perioden torsdag den 9. januar til torsdag den 12. marts. Det ene hold, kl. 10.00-10.45, er tilrettelagt for børn på 3-6 måneder ved opstarten, medens det andet hold, kl. 11.15-12.00, er for børn på 6-9 måneder ved opstarten.

Indholdet er tilpasset til de to hold og består af blandet sang, musik og bevægelse til musik, og lederen af holdene er uddannet musikpædagog.

Børnerytmik

Først i det nye år - 2020 - introducerer vi børnerytmik for børn på 1-3 år. Det foregår mandag kl. 16.15 - 17.00, 10 gange, d. 6. og 13. januar, d. 10. februar til 23. marts og d. 20. april.
Det koster 300 kr. for alle 10 gange og tilmelding sker på tlf. 38 10 73 55 eller mail: jerc@km.dk eller twe@km.dk.

Musikalsk Legestue

Desuden har vi nu oprettet en Musikalsk Legestue for børn der er 1-3 år gamle.

Her i efteråret 2019 har vi to hold med 10 deltagere pr. hold. Det sker lørdage 5., 12. og 26. oktober og 2. november. Det første hold kl. 9.00 til 9.45 er for de 1 - ca. 2 årige og det andet hold kl. 10.00 til 10.45 for de ca. 2 - 3 årige.

Det er Anne-Mette Riis som står for legestuen, og tilmelding kan ske på hendes mail (smil@riis.mail.dk) (husk at notere barnets navn og fødselsdag, forældres navn og telefonnummer)

Det koster 100 kr. at deltage alle 4 gange, og beløbet kan overføres til kirkens konto i
Nordea: regnr. 2191 og kontonr. 8354 412 242