Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

I efteråret 2020 er der valg til menighedsrådene i Danmark, og du kan få indflydelse på din kirkes liv og vækst, hvis du stiller op. I det følgende kan du se videoer, læse artikler m.m., der alle handler om efterårets valg.

I august måned kan du her på siden og på facebook.com/folkekirkenfrederiksberg se videoer med menighedsrådsmedlemmer fra Frederiksberg Provsti, der fortæller om, hvorfor de har valgt at engagere sig i netop menighedsrådsarbejdet. Her får du smagsprøver fra videoerne:

Hvad er det bedste ved menighedsrådet?
Er der brug for mig i menighedsrådet?

Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i? Så klik her:


 

Orienteringsmøder

Tirsdag d. 18. august 2020

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd. Kom og hør, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.

Mariendal Sogn: Kl. 19.00 i Mariendal Kirke, Nitivej 17

Mød Tove Beltran fra Flintholm Sogn:
Mød Ingeborg Ilkjær fra Lindevang Sogn:


Mød Ole Larsen fra Mariendal Sogn:


Valgforsamling

Tirsdag d. 15. september 2020

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020 - og brug din stemme. Vil du være med til at gøre en forskel for lokalsamfundet? Fællesskabet i vores sogn? Og din lokale kirkes liv i fremtiden? På Valgforsamlingen har du mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget og blive valgt ind i dit lokale menighedsråd. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.

 Mariendal Sogn: Kl. 19.00 i Mariendal Kirke, Nitivej 17
Menighedsrådsvalget i Frederiksberg Bladet

Læs artikel om menighedsrådsvalg 2020, der har været i Frederiksberg Bladet i uge 31:
 

Du bestemmer, hvad din kirke kan

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020: Du kan få indflydelse på din kirkes liv og vækst, hvis du stiller op til menighedsrådet. Her kan du gøre en forskel ved at bidrage med netop det, du er god til og brænder for.

Det overordnede mål for menighedsrådet er altid at skabe gode vilkår for kristendommen og det kirkelige liv – vores fælles traditioner og kulturarv danner rammen om arbejdet. Det medfører mange forskellige spændende opgaver, samarbejder på kryds og tværs og et stort ansvar.

I midten af september er der menighedsrådsvalg til sognene i Frederiksberg Provsti, og her kan du gøre en forskel ved at stille op. Menighedsrådet har ansvaret for at forvalte og udføre ledelse af kirken i sognet – og sætte retningen for kirken i det daglige kirkeliv, men også sikre driftsopgaver i forhold til økonomi, personale, løn og kirker, præstegårde, kirkegårde samt andre kirkelige bygninger og arealer.

”Det er enormt spændende at have reel indflydelse på et mindre, men meget demokratisk område. I menighedsrådet fungerer vi blandt andet som bidragsydere til den lokale meningsdannelse og kultur,” fortæller Ingeborg Ilkjær, som på 2. år er menighedsrådsformand i Lindevang Kirke.

Et lokalt demokrati

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, hvor medlemmerne vælges på demokratisk vis. Som udgangspunkt vælges medlemmerne til menighedsrådet for en periode på 4 år. Rådet består af sognets præster og derudover af 6-15 medlemmer alt efter sognets størrelse.

Som medlem af menighedsrådet får du et rigtig godt lokalt netværk i et inspirerende fællesskab. Menighedsrådet skaber rammerne og udviklingen for sognet – og skal selvfølgelig overholde de lovmæssige  rammer i Menighedsrådsloven.

”I menighedsrådet tænker vi nyt og fornyr os i samspil med det lokale kultur- og byliv. Kirken har både sociale og etiske opgaver, og den er også til stede uden for bygningerne til fx kulturarrangementer og FRBDAGE,” siger Ingeborg Ilkjær, som oplever at menighedsrådsmedlemmerne er meget engagerede.

Hvis du er fyldt 18 år, er medlem af Folkekirken og enten bor i sognet eller har løst sognebånd kan du stille op til menighedsrådet. Inden valget i september afholdes der orienteringsmøde d. 18. august i sognene – se ovenfor for tid og sted. Uanset alder er du velkommen. Vi har brug for dig, og du vil gøre en forskel.

På mødet bliver du klogere på hvad menighedsrådet arbejder med, og der vil være mulighed for både at stille spørgsmål og deltage i en uddybende debat. De nuværende medlemmer af menighedsrådet vil også fortælle om det arbejde de har udført, kommende opgaver og de økonomiske forhold.

Der er brug for alle evner

Menighedsrådet samarbejder om at skabe gode vilkår for kristendommen og sognets kirkelige liv – uden at nogen bliver målt på deres tro.

”Det er enormt vigtigt med diversitet og engagement. Det gør arbejdet i menighedsrådet meget mere spændende og værdifuldt, hvis vi har medlemmer med forskellige uddannelser, aldre og ståsteder,” siger Ingeborg Ilkjær og understreger, at hun selv sætter stor pris på det gode samarbejde internt med præsterne og personalet, de andre sogne, provstiet og stiftet. Der er et rigtig godt flow, der skaber en dynamisk energi.

Tænk over hvad du har lyst til at byde ind med – og kom og vær med!

Læs mere på  menighedsrådsvalg.dk