Alle arrangementer i Mariendal Kirke

er aflyst indtil d. 10. maj.

Præsterne holder dog ikke fri. De kan træffes telefonisk og vil i det hele taget stå til rådighed både med samtaler og med at forestå bisættelser og andre kirkelige handlinger.

Kordegn Tine Wessel kan kontaktes i sin træffetid på telefon 51307355.

Menighedsråd og præster ved Mariendal Kirke.

 

Kirker er omfattet af corona-lukning af kulturinstitutioner

Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf.

Derfor er der iværksat omfattende tiltag for at undgå situationer, hvor mange personer opholder sig tæt sammen – bl.a. at alle offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukker.

Folkekirkens gudstjenester er omfattet af lukningen af alle offentlige kulturinstitutioner. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst indtil 10. maj. Det samme gælder alle kirkelige aktiviteter, konfirmandundervisning osv.

Kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse/bisættelse er ikke offentlige, men de er omfattet af forbud mod forsamling af flere end 10 mennesker indendørs.

Det er en helt usædvanlig situation for alle og også for folkekirken, hvor præsterne ser det som deres fornemste opgave at være til stede for dig, holde gudstjenester, undervise osv. og hvor menighedsrådene er værter ved utallige arrangementer for alle aldersgrupper i ugens løb. Også vi må bede om tålmodighed, når det gælder vores arbejde for dig.

Du er altid velkommen til at kontakte en præst: folkekirken er her i høj grad stadig, bare på andre måder.

Jeg ønsker det bedste for os alle.
 

Provst Kirsten Jørgensen
 


Læs pressemeddelelse fra biskopperne om folkekirkens tiltag her.