Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Faderskab

Er moderen til et nyfødt barn ikke gift, skal faderskabet til barnet fastslås, så vi kan registrere hvem der, sammen med moderen, vil have omsorg og ansvar for barnet.

Når vi på kirkekontoret modtager en fødselsanmeldelse, hvor det fremgår, at moderen til barnet ikke er gift, sender vi moderen et brev om registrering af faderskabet. Selve registreringen skal foregå digitalt, inden 14 dage efter barnets fødsel, på borger.dk. En "Omsorgs- og ansvarserklæring" sikrer, at forældrene får fælles forældremyndighed over barnet.
Når vi  digitalt modtager erklæringen, registrerer vi barnets fødsel, hvem der er far til barnet og sender en fødselsattest til forældrene.

Modtager vi ikke "omsorgs- og ansvarserklæringen", beder vi Statsforvaltningen om at rejse en faderskabssag.

Eneforældremyndighed

I nogle tilfælde ønsker moderen til barnet at have eneforældremyndighed. Det kan f.eks. være fordi der er tale om en donorfar eller fordi moderen ikke ønsker at faderen skal have forældremyndighed over barnet. I disse tilfælde skal der altid rejses en faderskabssag ved Statsforvaltningen, og her er det hensigsmæssigt, at moderen gør kirkekontoret opmærksom på dette, så vi hurtigt kan sende sagen videre til Statsforvaltningen.

Har I spørgsmål omkring faderskabet, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Tine Wessel, kordegn, twe@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18