Møder

Menighedsrådet træffer sine beslutninger i møder, og møder er beslutningsdygtige, hvis mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Med mindre andet er bestemt, træffer rådet sine beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Rådets møder er offentlige, men det kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, hvis dette findes nødvendigt eller ønskeligt alt efter sagens beskaffenhed. Hvorvidt en sag skal behandles for lukkede døre afgøres af menighedsrådet for lukkede døre, hvis rådet eller rådets formand ønsker det.

Det er menighedsrådets formand, som forbereder og indkalder medlemmerne til møderne. Inden mødet udsendes en dagsorden, og rådets beslutningen indføres i en beslutningsprotokol, som underskrives af de deltagende medlemmer ved mødets afslutning.

Menighedsrådsmøder

18
AUG

Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Dato: 
Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:00
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg
MR

20
AUG

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 20. august 2020, kl. 19:00

15
SEP

Valgforsamling

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg
MR

17
SEP

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 17. september 2020, kl. 19:00

22
OKT

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 19:00

26
NOV

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 26. november 2020, kl. 19:00
Ophavsret: